Użytkownicy opraw STEPPER mieszkają na całym świecie, w niemal 40 krajach, i mają specyficzny gust, różniący się od mieszkańców innego regionu. Dlatego STEPPER musi dopasować design opraw i marketingowe działania do co najmniej siedmiu różnych regionów świata:


Europa Północna i Niemcy
Kraje anglosaskie, takie jak Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, RPA
USA
Latynoska Europa i Ameryka Południowa
Indie i Bliski Wschód
Dalekowschodnia Azja, Chiny, Tajwan
Japonia

Wszystkie te segmenty geograficzne są podzielone również demograficznie. Na dojrzałych rynkach najlepsi klienci STEPPER są w wieku od 45 do 70 roku życia; w rozwijających się krajach STEPPER kieruje swoje produkty do użytkowników w wieku od 30 do 50 roku życia.


STEPPER jest jedną z niewielu firm, które dopasowują swoje produkty i działania do różnych użytkowników w różnych krajach. Hans Stepper jest bardzo dumny, że podjął takie wyzwanie i firmuje je swoim nazwiskiem.